Oferta dla CiebieInternetHD TVKanały premiumTelefonDokumenty

Cennik usług telefonicznych

 

Plan taryfowy
Liczba
bezpłatnych minut
dla umów
na czas określony 24 miesiące
Liczba
bezpłatnych minut
dla umów
na czas nieokreślony
Abonament miesięczny
kwota brutto***
Estel 30 60 minut*

30 minut*

10,00 zł
Estel 360 720 minut* 360 minut* 25,00 zł
Estel 500
1000 minut*
500 minut*
35,00 zł
Estel 720
1440 minut*
720 minut*
45,00 zł
Estel 9999
19998 minut*
9999 minut*
75,00 zł
Estel Bliżej Świat 60
120 minut** 60 minut** 25,00 zł
Estel Bliżej Świat 150 300 minut** 150 minut** 50,00 zł

 * liczba bezpłatnych minut w ramach abonamentu do wykorzystania w miesiącu na rozmowy strefowe i międzystrefowe.

** liczba bezpłatnych minut w ramach abonamentu do wykorzystania w miesiącu na rozmowy do Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja), USA, Kanada na połączenia z numerami stacjonarnymi oraz na połączenia krajowych sieci komórkowych.

*** kwota brutto, abonament pobierany jest z góry i płatny do 15-go dnia miesiąca, którego dotyczy. 

OPŁATY ZA POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

Rodzaj połączenia Cena za minutę połączenia
 Lokalne w sieci Espol
0,02 zł
Stacjonarne w kraju
0,08 zł
Opłaty za połączenia z krajowymi sieciami komórkowymi
0,29 zł

 * cena brutto, czas połączeń rozliczany jest z dokładnością do 1 sekundy, opłata za każdą sekundę jest równa 1/60 podanej ceny za minutę połączenia, całkowita opłata zaokrąglana jest w górę do pełnego grosza, do wszystkich połączeń doliczana jest opłata za rozpoczęcie połączenia w wysokości 0,09 zł brutto.

1. Opłaty za połączenia międzynarodowe według tabeli dostępnej na stronie www.espol.com.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta.

2. Za dostęp do usług świadczonych przez innych operatorów (np. połączenia ręczne, do sieci inteligentnych) pobierane są opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie www.espol.com.pl.

3. Maksymalny limit należności wynosi 150 zł i może zostać zwiększony o wartość wniesionej przez abonenta kaucji zwrotnej.

Opłaty dodatkowe i manipulacyjne


Rodzaj usługi
Opłata jednorazowa
kwota brutto
Opłata miesięczna
kwota brutto*
Instalacja usługi telefonicznej ESTEL***
550 zł

-

Instalacja i aktywacja kolejnej usługi telefonicznej ESTEL w tym samym lokalu ***
10 zł
-
Aktywacja usługi telefonicznej ESTEL**** 5 zł -
Szczegółowy wykaz połączeń dostępny na stronie internetowej
-
bez opłat
Wysłanie faktury lub szczegółowego wykazu połączeń listem poleconym na terenie RP
8,40 zł
-
Blokada połączeń międzynarodowych *
-
5,04 zł
Blokada połączeń do sieci komórkowych *
-
5,04 zł
Zmiana planu taryfowego z abonamentu o cenie wyższej na niższą
25,00 zł
-
Czasowe zawieszenie korzystania z usług na życzenie abonenta**
-
12,00 zł
Zmiana miejsca lokalizacji w zasięgu sieci Espol Sp. z o.o. w przypadku istniejącej infrastruktury
30,00 zł
-
Zmiana miejsca lokalizacji w zasięgu sieci Espol Sp. z o.o. w przypadku braku istniejącej infrastruktury
80,00 zł
-
Cesja umowy na nowego użytkownika w tym samym lokalu
10,00 zł
-
Zmiana numeru telefonu 10,00 zł  -
Kabel skrętka UTP - cena za 1 metr bieżący 2,00 zł -

Przekierowanie połączeń - opłata jak za połączenie

* Minimalny czas, na jaki można zamówić usługi dodatkowe płatne okresowo, to jeden pełny okres rozliczeniowy. Opłata za usługi dodatkowe naliczana jest miesięcznie i płatna z góry razem z abonamentem.
** Za czasowe zawieszenie (maksymalnie 6 miesięcy) opłata pobierana jest z góry za cały okres zawieszenia i stanowi iloczyn liczby miesięcy i opłaty z tabeli.

*** opłatę ponoszą tylko nowi klienci niekorzystający z usługi Estel

**** opłatę ponoszą wszyscy klienci

W ramach świadczonych usług telefonicznych objętych niniejszym cennikiem Espol bez dodatkowych opłat świadczy następujące usługi blokowania i kontroli kosztów połączeń telefonicznych na numery o podwyższonej opłacie: 

rodzaj usługi

wariant

OKREŚLENIE PROGU KWOTOWEGO

Usługa polega na informowaniu Abonenta o przekroczeniu w danym okresie rozliczeniowym wybranego progu kwotowego na połączenia do numerów o podwyższonej opłacie. Aktywacja usługi możliwa jest od pierwszego dnia nowego Okresu Rozliczeniowego.

próg kwotowy 35,00 zł brutto

próg kwotowy 100,00 zł brutto

próg kwotowy 200,00 zł brutto

BLOKADA NUMERACJI WG RODZAJU

Usługa umożliwiająca blokadę dostępu do określonej grupy numerów o podwyższonej opłacie. Abonent może wybrać dowolną ilość wariantów. Wybór wszystkich

wariantów oznacza całkowite zablokowanie dostępu do numeracji 70X.

blokada na wszystkie numery 70x

blokada połączeń z numerami 700

blokada połączeń z numerami 701

blokada połączeń z numerami 703

blokada połączeń z numerami 704

blokada połączeń z numerami 707

blokada połączeń z numerami 708

BLOKADA NUMERACJI WEDŁUG CENY

Usługa umożliwiająca zablokowanie wszystkich połączeń z numerami o podwyższonej opłacie, których cena za minutę połączenia lub połączenie przekracza jeden z określonych progów cenowych. Aktywacja usługi możliwa jest w ciągu 24 godzin.

3,00 zł brutto

6,00 zł brutto

9,00 zł brutto

podstawa prawna: art. 64 ust. 5 i art. 64a ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne.

Opłaty za usługi biura technicznego określone są w odrębnym cenniku.


   
Espol Media Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 3/LU3, Szczecin 71-635, tel. 91 333 33 33, biuro@espolmedia.pl
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000283250, Numer NIP: 8522516497, REGON:  320391197, Wysokość kapitału zakładowego: 330 000 zł
Espol Kable Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 3/LU3, Szczecin 71-635, tel. 91 333 33 33, biuro@espolkable.pl
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000611763, Numer NIP: 8522620119, REGON: 364149680, Wysokość kapitału zakładowego: 273 000 zł
Espol Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 3/LU3, Szczecin 71-635, tel. 91 333 33 33, biuro@espol.com.pl
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000197590, Numer NIP: 851-10-38-723, REGON: 810833173, Wysokość kapitału zakładowego: 1 500 000 zł
| powered by Hydra Portal |

Oferta dla Ciebie | Oferta dla firmPromocjeO nasKontakt | Stosujemy pliki cookies | RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje zawarte na stronie www nie są ofertą handlową
Tematyka strony: internet, Białogard, Chojna, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Pyrzyce, Sławoborze, Stargard Szczeciński, Wałcz, Złocieniec