Pomoc technicznaCennik biura technicznegoOdpowiedzi na pytaniaPliki do pobraniaFAQ

Odpowiedzi na pytania


Brak internetu - pierwsze czynności

Przed zgłoszeniem awarii należy dokonać kilku czynności we własnym zakresie, aby wykluczyć możliwość usterki leżącej po stronie klienta.
 1. W pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić, czy na pasku zadań systemu Windows nie pojawiła się ikonka z komputerem przekreślonym czerwonym krzyżykiem. Jeśli najedziemy na taką ikonkę wskaźnikiem myszy i pokaże się komunikat "kabel sieciowy jest odłączony" , należy sprawdzić, czy kabel nie poluzował się w gnieździe karty sieciowej oraz/lub nie uległ uszkodzeniu w mieszkaniu abonenta.
 2. Jeśli kabel jest na swoim miejscu, należy zgłosić jak najszybciej awarię do nas. Może to być wyłączenie prądu, ale równie dobrze kradzież czy wandalizm instalacji. Jeśli natomiast ikonka "kabel sieciowy jest odłączony" nie pokazuje się, należy sprawdzić, czy połączenie sieciowe nie jest aby wyłączone w systemie Windows.
 3. W tym celu wchodzimy do Panelu Sterowania, a następnie do Połączeń Sieciowych. Jeżeli ikona odpowiadająca za połączenie lokalne jest nieaktywna (szara), to należy ją uaktywnić poprzez dwukrotne kliknięcie, bądź kliknięcie na niej prawym przyciskiem myszy i wybranie z menu kontekstowego opcji "włącz".
 4. Wszelkie zmiany karty sieciowej należy zgłaszać dostawcy internetu, gdyż każdy użytkownik jest rozpoznawalnym po numerze MAC przypisanym jednorazowo do każdej karty i w przypadku zmiany takowej traci połączenie z internetem.
 5. Jeżeli z kablem, połączeniem oraz komputerem jest wszystko w porządku, to mamy prawo podejrzewać, iż nastąpiła awaria po stronie dostawcy internetu. Państwa zgłoszenie ze sprecyzowanymi objawami awarii pomoże nam w jej szybkim zlokalizowaniu i usunięciu.

Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express

 1. Z menu Narzędzia programu Outlook Express wybieramy opcję Konta...
 2. Aby dodać nowe konto pocztowe, naciskamy przycisk Dodaj > i wybieramy opcję Poczta...
 3. W nowym oknie podajemy imię i nazwisko, którymi będą podpisywane nasze e-maile, a następnie klikamy przycisk Dalej.
 4. Następnie podajemy adres e-mail, na który będziemy otrzymywać korespondencję, w tym przypadku adres o ustalonej nazwie w domenie tstd.pl. Klikamy Dalej.
 5. Jako adresy serwerów POP3 i SMTP podajemy poczta.tstd.pl. Jak zwykle klikamy Dalej.
 6. Podajemy login, czyli nazwę konta oraz hasło dostępu do skrzynki pocztowej. Następnie klikamy Dalej.
 7. Klikamy Zakończ.
 8. Zaznaczamy na liście nowo utworzone konto pocztowe, a następnie klikamy Właściwości.
 9. W zakładce Serwery zaznaczamy opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia i zatwierdzamy wybór przyciskiem OK.
 10. Zamykamy pozostałe otwarte na potrzeby konfiguracji okna. Konto pocztowe w domenie tstd.pl zostało pomyślnie skonfigurowane. Możesz teraz wysłać list elektroniczny, naciskając przycisk Utwórz pocztę lub odebrać zgromadzone na skrzynce wiadomości, naciskając Wyślij i odbierz wszystkie.

Jak odczytać fizyczny adres karty sieciowej

Windows 95/98/ME
 1. Aby odczytać numer MAC w systemie Windows 95/98/ME, należy uruchomić odpowiednią aplikację - WinIpCfg. W tym celu z menu systemu Windows należy wybrać polecenie Uruchom (Start->Uruchom) i wprowadzić z klawiatury nazwę aplikacji: WinIpCfg.
 2. Pojawi się okienko z informacjami o parametrach sieciowych komputera. W pierwszym polu należy wybrać odpowiednią kartę (nie kartę Dial-Up!, ale kartę sieciową komputera, z której użytkownik będzie korzystał przy łączeniu się z internetem) i z pola Adres karty odczytać numer fizyczny MAC.
Windows NT/2000/XP
 1. W celu odczytu numeru MAC w systemie Windows NT/2000 lub Windows XP, należy z menu systemowego wywołać Wiersz polecenia (Start->Programy->Akcesoria->Wiersz polecenia) i wprowadzić z klawiatury następujące polecenie: ipconfig /all.
 2. System wyświetli w kilku liniach informacje o konfiguracji sieciowej w komputerze. Adres MAC należy odczytać z linii Adres fizyczny. Jest on wyświetlony w postaci sześciu liczb heksalnych oddzielonych od siebie myślnikami.


Windows Vista

FCKeditor
 1. Otwieramy panel sterowania:


FCKeditor
 1. W panelu sterowania wskazujemy pozycję "wyświetl stan sieci i zadania"FCKeditor
 1. Wskazujemy z lewej strony menu pozycje "Zarządzaj połączeniami sieciowymi"FCKeditor
 1. Prawy klawisz myszy na odpowiedniej karcie sieciowej i pozycja stanFCKeditor
 1. Wybieramy pozycje szczegółyFCKeditor
 1. Odczytujemy adres fizyczny:


* - powyższa procedura działa tylko wtedy jeśli komputer jest podłączony do sieci internetowej
FCKeditor

Linux

 1. W celu odczytania adresu fizycznego w systemie Linux należy w oknie terminala wprowadzić polecenie: ifconfig.
 2. W kilku liniach zostaną wyświetlone informacje o parametrach sieciowych komputera. Adres fizyczny karty sieciowej-komputera jest umieszczony pod pozycją Hwaddr i jest przedstawiony w postaci sześciu liczb heksalnych oddzielonych od siebie dwukropkami.

Konfiguracja połączenia lokalnego

 

 1. Poprawna konfiguracja sieci w systemach Windows wymaga ustawienia w protokole TCP/IP domyślnych ustawień (automatycznych).
 2. Jeśli Twój komputer nie ma połączenia z internetem, wejdź do panelu sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe (Windows XP) lub Sieć (Windows 98). Prawym przyciskiem myszy kliknij na swoim połączeniu i wybierz pozycję Właściwości.
 3. Wejdź w ustawienia protokołu TCP/IP i sprawdź, czy jest zaznaczona opcja, żeby komputer pobierał adres IP oraz informacje o serwerach DNS automatycznie. Jeśli tak, sieć w Twoim komputerze jest skonfigurowana prawidłowo.
 4. Poniżej przedstawiamy przykład konfiguracji:

Win98

Win XP


   
Espol Media Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 3/LU3, Szczecin 71-635, tel. 91 333 33 33, biuro@espolmedia.pl
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000283250, Numer NIP: 8522516497, REGON:  320391197, Wysokość kapitału zakładowego: 330 000 zł
Espol Kable Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 3/LU3, Szczecin 71-635, tel. 91 333 33 33, biuro@espolkable.pl
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000611763, Numer NIP: 8522620119, REGON: 364149680, Wysokość kapitału zakładowego: 273 000 zł
Espol Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 3/LU3, Szczecin 71-635, tel. 91 333 33 33, biuro@espol.com.pl
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000197590, Numer NIP: 851-10-38-723, REGON: 810833173, Wysokość kapitału zakładowego: 1 500 000 zł
| powered by Hydra Portal |

Oferta dla Ciebie | Oferta dla firmPromocjeO nasKontakt | Stosujemy pliki cookies | RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje zawarte na stronie www nie są ofertą handlową
Tematyka strony: internet, Białogard, Chojna, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Pyrzyce, Sławoborze, Stargard Szczeciński, Wałcz, Złocieniec