O nasNagrodyNapisali o nasProjekty unijnePostępowania przetargoweKarieraDla niepełnosprawnychRODO

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia


Szczecin, dnia 21 luty 2012


Dotyczy projektu „Internetyzacja województwa zachodniopomorskiego poprzez zapewnienie użytkownikom szerokopasmowego dostępu do Internetu”, nr umowy POIG.08.04.00-32-081/10-00.


W związku z realizacją w/w projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie “ostatniej mili”, Espol Sp. z o. o. poszukuje Generalnego Wykonawcy do realizacji projektów zgodnie z opisem zadań i specyfikacją zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Zawartość i forma oferty

Oferta powinna zawierać dane wypełnione zgodnie z załączonym szablonem złożenia oferty, tj.:

 • nazwę i adres oferenta,

 • wypełniony dostarczony wraz z zapytaniem ofertowym formularz oferty zawierający całkowitą cenę za realizację wszystkich objętych niniejszym zapytaniem zadań

Specyfikacja zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja następujących zadań wraz z wydatkami w ramach projektu:


 1. Dostawa i instalacja stacji bazowej nr 1

  • Zakup stacji bazowej

  • Licencja na oprogramowanie do monitoringu i zarządzania stacją bazową

  • Licencje na oprogramowanie do monitoringu i zarządzania terminalami klienckimi

  • Osprzęt do stacji bazowej i masztu przy stacji bazowej

  • Osprzęt do masztu przy przyłączu światłowodowym

  • Maszt do stacji bazowej

  • Maszt przy przyłączu światłowodowym

  • Projekt przyłącza energetycznego wraz z wykonaniem przyłącza

  • Szafa klimatyczna wraz z siłownią i akumulatorami

  • Radiolinia

  • Instalacja radiolinii

  • Urządzenie aktywne

  • Projekt budowlany i wykonawczy masztu przy przyłączu światłowodowym wraz ze wszystkimi zgodami

  • Instalacja masztu przy przyłączu światłowodowym wraz z osprzętem

  • Projekt budowlany i wykonawczy masztu stacji bazowej wraz ze wszystkimi zgodami + projekt propagacji radiowej

  • Instalacja masztu stacji bazowej wraz z osprzętem

  • Terminale klienckie

  • Instalacja terminali klienckich


 1. Dostawa i instalacja stacji bazowej nr 2

  • Zakup stacji bazowej

  • Licencja na oprogramowanie do monitoringu i zarządzania stacją bazową

  • Licencje na oprogramowanie do monitoringu i zarządzania terminalami klienckimi

  • Osprzęt do stacji bazowej i masztu przy stacji bazowej

  • Osprzęt do masztu przy przyłączu światłowodowym

  • Maszt do stacji bazowej

  • Maszt przy przyłączu światłowodowym

  • Projekt przyłącza energetycznego wraz z wykonaniem przyłącza

  • Szafa klimatyczna wraz z siłownią i akumulatorami

  • Radiolinia

  • Instalacja radiolinii

  • Urządzenie aktywne

  • Projekt budowlany i wykonawczy masztu przy przyłączu światłowodowym wraz ze wszystkimi zgodami

  • Instalacja masztu przy przyłączu światłowodowym wraz z osprzętem

  • Projekt budowlany i wykonawczy masztu stacji bazowej wraz ze wszystkimi zgodami + projekt propagacji radiowej

  • Instalacja masztu stacji bazowej wraz z osprzętem

  • Terminale klienckie

  • Instalacja terminali klienckich


 1. Dostawa i instalacja stacji bazowej nr 3

  • Zakup stacji bazowej

  • Licencja na oprogramowanie do monitoringu i zarządzania stacją bazową

  • Licencje na oprogramowanie do monitoringu i zarządzania terminalami klienckimi

  • Osprzęt do stacji bazowej i masztu przy stacji bazowej

  • Osprzęt do masztu przy przyłączu światłowodowym

  • Maszt do stacji bazowej

  • Maszt przy przyłączu światłowodowym

  • Projekt przyłącza energetycznego wraz z wykonaniem przyłącza

  • Szafa klimatyczna wraz z siłownią i akumulatorami

  • Radiolinia

  • Instalacja radiolinii

  • Urządzenie aktywne

  • Projekt budowlany i wykonawczy masztu przy przyłączu światłowodowym wraz ze wszystkimi zgodami

  • Instalacja masztu przy przyłączu światłowodowym wraz z osprzętem

  • Projekt budowlany i wykonawczy masztu stacji bazowej wraz ze wszystkimi zgodami + projekt propagacji radiowej

  • Instalacja masztu stacji bazowej wraz z osprzętem

  • Terminale klienckie

  • Instalacja terminali klienckich


 1. Dostawa i instalacja stacji bazowej nr 4

  • Zakup stacji bazowej

  • Licencja na oprogramowanie do monitoringu i zarządzania stacją bazową

  • Licencje na oprogramowanie do monitoringu i zarządzania terminalami klienckimi

  • Osprzęt do stacji bazowej i masztu przy stacji bazowej

  • Osprzęt do masztu przy przyłączu światłowodowym

  • Maszt do stacji bazowej

  • Maszt przy przyłączu światłowodowym

  • Projekt przyłącza energetycznego wraz z wykonaniem przyłącza

  • Szafa klimatyczna wraz z siłownią i akumulatorami

  • Radiolinia

  • Instalacja radiolinii

  • Urządzenie aktywne

  • Projekt budowlany i wykonawczy masztu przy przyłączu światłowodowym wraz ze wszystkimi zgodami

  • Instalacja masztu przy przyłączu światłowodowym wraz z osprzętem

  • Projekt budowlany i wykonawczy masztu stacji bazowej wraz ze wszystkimi zgodami + projekt propagacji radiowej

  • Instalacja masztu stacji bazowej wraz z osprzętem

  • Terminale klienckie

  • Instalacja terminali klienckich


 1. Urządzenia i oprogramowanie do obsługi 4 stacji bazowych

  • Serwer autoryzacyjny

  • Serwer do zarządzania i monitoringu stacji bazowych oraz terminali klienckich


Uszczegółowienie techniczne zadań znajduje się w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego i będzie stanowić równocześnie załącznik do ewentualnego zamówienia i Umowy o Współpracy z Generalnym Wykonawcą.

Umowa o realizacji zamówienia

Ewentualna realizacja Zamówienia złożonego w odpowiedzi na Ofertę będzie opierała się o załączoną (załącznik nr 3) Umowę o Współpracy z Generalnym Wykonawcą.

Kryteria wyboru oferty

Oferta zostanie wybrana na podstawie:

 • 100%: całkowitej ceny realizacji zadań określonych w specyfikacji zamówienia.

Informacje dodatkowe

Termin przesłania oferty

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe będą przyjmowane do 22 marca 2012. Pod uwagę będą brane tylko oferty, które wpłyną do biura Zamawiającego w w/w terminie.


Sposób dostarczenia Oferty

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe można:

 • przesłać e-mailem na adres: dt@espol.com.pl,

 • złożyć osobiście w siedzibie firmy lub przesłać pocztą na adres: ESPOL Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 23, 70-463 Szczecin.


Czas ważności oferty

Oferta powinna być ważna 30 dni

Załączniki

 1. Oferta cenowa

 2. Załącznik Techniczny (specyfikacja techniczna zadań objętych zapytaniem ofertowym).

 3. Umowa o Współpracy z Generalnym Wykonawcą przy realizacji Zamówienia.


Uwaga: W przypadku zwycięskiej oferty Załącznik nr 2 (Załącznik Techniczny) oraz wypełniony przez Oferenta Załącznik nr 1 (Oferta cenowa) będą stanowić równocześnie załączniki do Umowy o Współpracy.


   
Espol Media Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 3/LU3, Szczecin 71-635, tel. 91 333 33 33, biuro@espolmedia.pl
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000283250, Numer NIP: 8522516497, REGON:  320391197, Wysokość kapitału zakładowego: 330 000 zł
Espol Kable Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 3/LU3, Szczecin 71-635, tel. 91 333 33 33, biuro@espolkable.pl
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000611763, Numer NIP: 8522620119, REGON: 364149680, Wysokość kapitału zakładowego: 273 000 zł
Espol Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 3/LU3, Szczecin 71-635, tel. 91 333 33 33, biuro@espol.com.pl
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000197590, Numer NIP: 851-10-38-723, REGON: 810833173, Wysokość kapitału zakładowego: 1 500 000 zł
| powered by Hydra Portal |

Oferta dla Ciebie | Oferta dla firmPromocjeO nasKontakt | Stosujemy pliki cookies | RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje zawarte na stronie www nie są ofertą handlową
Tematyka strony: internet, Białogard, Chojna, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Pyrzyce, Sławoborze, Stargard Szczeciński, Wałcz, Złocieniec