O nasNagrodyNapisali o nasProjekty unijnePostępowania przetargoweKarieraDla niepełnosprawnychRODO

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

INFOLINIA: 91 33 333 33
1. Zapewniamy obsługę osób niepełnosprawnych na stanowisku wyposażonym w urządzenie umożliwiające komunikację z osobą niesłyszącą lub niemówiącą oraz ułatwiające komunikację z osobą słabowidzącą.

2. Zapewniamy bezpłatny dostęp do tłumacza polskiego języka migowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z tego udogodnienia zobowiązana jest zgłosić zamiar skorzystania z niego osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Udogodnienie zostanie udostępnione w uzgodnionym terminie.

3. Zapewniamy dostępność dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu.

4. Udostępniamy na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oferowanych przez naszą spółkę, wzór umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz aktualizujemy te informacje nie rzadziej niż raz na kwartał. Przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby niepełnosprawnej oferujemy:
 • telekomunikacyjne urządzenie końcowe, niezbędne do zapewnienia dostępu osobie niepełnosprawnej do świadczonej usługi telefonicznej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne,
 • pomoc osoby reprezentującej naszą spółkę we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej.

5. Udostępniamy na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, wzór umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w alfabecie łacińskim.

6. Udostępniamy na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej:
 • informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym. W przypadku zgłoszenia takiego żądania przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura realizujemy je niezwłocznie po wystawieniu faktury a w przypadku okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura realizujemy je w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia,
 • szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

7. Przekazujemy na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, informacje o oferowanych przez naszą spółkę wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje sporządzamy na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnienia, o którym mowa w ust. 2 i 6, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, reprezentant naszej spółki przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

 

Dokumenty sporządzone przy użyciu dużej czcionki:


W przypadku konieczności skorzystania z usługi tłumacza SJM, PJM, SKOGN
Zapewniamy tłumacza języka migowego w ciągu 3 dni roboczych.
Prosimy naszych klientów o wcześniejsze zgłoszenia w dowolnie wybrany sposób:
 • e-mail na adres biuro@espolkable.com.pl
 • osobiście ul. Sowińskiego 78 Szczecin
 • telefonicznie na infolinię 913333333.
W zgłoszeniu prosimy o  podanie:
 • imienia i nazwiska klienta
 • adresu świadczonych usług
 • celu wizyty
 • dane kontaktowe: e-mail lub/i telefon
 • zakres tłumaczenia: PJM, SJM, SKOGN.

   
Espol Media Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 3/LU3, Szczecin 71-635, tel. 91 333 33 33, biuro@espolmedia.pl
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000283250, Numer NIP: 8522516497, REGON:  320391197, Wysokość kapitału zakładowego: 330 000 zł
Espol Kable Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 3/LU3, Szczecin 71-635, tel. 91 333 33 33, biuro@espolkable.pl
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000611763, Numer NIP: 8522620119, REGON: 364149680, Wysokość kapitału zakładowego: 273 000 zł
Espol Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 3/LU3, Szczecin 71-635, tel. 91 333 33 33, biuro@espol.com.pl
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000197590, Numer NIP: 851-10-38-723, REGON: 810833173, Wysokość kapitału zakładowego: 1 500 000 zł
| powered by Hydra Portal |

Oferta dla Ciebie | Oferta dla firmPromocjeO nasKontakt | Stosujemy pliki cookies | RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje zawarte na stronie www nie są ofertą handlową
Tematyka strony: internet, Białogard, Chojna, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Pyrzyce, Sławoborze, Stargard Szczeciński, Wałcz, Złocieniec